Perhepalvelukeskus

pyyda apua

Pyydä apua -nappia käyttämällä voit helposti ilmaista huolesi sekä pyytää tukea omaan tai perheenjäsenesi tilanteeseen. Tukipyyntösi välittyy Jämsän perhepalvelukeskuksessa työskenteleville ammattilaisille. He ottavat sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Tuki ja neuvot annetaan puhelimitse. Tämän keskustelun pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa oikealle auttajataholle omien toiveittesi mukaan. Tee tukipyyntö klikkaamalla yllä olevaa painiketta. Jos huolesi on akuutti ja kiireellinen, hakeudu tarvittaessa lähimpään ensiapuun tai soita numeroon 112.

Perhepalvelukeskus varmistaa, että lapsiperhe saa erilaisissa elämäntilanteissa tukea ajoissa ja joustavasti. Perhepalvelukeskuksen palveluita ovat mm. äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perheneuvola ja lapsiperheiden terapiatyö.

Perhepalvelukeskukseen on koottu toiminnallisesti ja hallinnollisesti yhteen lasten ja lapsiperheiden parissa työtä tekeviä erityisosaajia. Tämä mahdollistaa ongelmien varhaisen havaitsemisen, viiveettömän ja nopean hoidon sekä tarvittaessa kuntoutuksen. Toiminnassa pyritään erityisesti ongelmien ennaltaehkäisyyn ja siihen, että perhe itse löytää omia voimavaroja selvitä arjen haasteista. Tavoitteena on myös, että seudulle muodostuisi uusia vertaisryhmiä tukemaan lapsiperheitä.

Perhepalvelukeskuksen toiminnassa korostuu saumaton yhteistyö perussosiaalitoimen, päivähoidon, lastensuojelun ja koulujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös seudun muiden toimijoiden (nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, seurakunnat, järjestöt, poliisi) kanssa, jolloin syntyy yhteistyöverkostoja tukemaan lapsiperheiden voimavaroja.

Perhepalvelukeskuksen esitteen voit tulostaa tästä

Tiedote: Maksuton ehkäisy alle 25 -vuotiaille jämsäläisille 1.1.2021 alkaen

Monitoimijainen perhevalmennus Jämsän seudulla

Meijän perhe liikkeellä, vinkkejä tekemiseen poikkeusolojen aikana

Koska korona tilanne on tällä hetkellä rauhallinen perhepalvelukeskuksessa toimitaan toistaiseksi lähes normaalisti eli aikoja voi varata jokaiseen yksikköömme (myös kiireettömiä), ainoastaan ryhmämuotoiset toiminnat ovat tällä hetkellä tauolla. Hyödynnämme etäkanavia perinteisen vastaanottotoiminnan lisänä. Seuraamme korona tilannetta kuitenkin koko ajan ja mahdolliset muutokset ovat jatkossakin mahdollisia, joista tiedotamme ajanvarauksen yhteydessä. Muistathan, että edelleen meille voi tulla vain täysin terveenä.

Yhteystiedot
Perhepalvelukeskus
Sairaalantie 11
42100 Jämsä
Puh. 050 436 0129 (sihteeri)

HUOM!
Perhepalvelukeskus suljettuna 3.9.2021 koulutuspäivän vuoksi.

Puhevammaiset, kuurot ja huonokuuloiset voivat varata vastaanottoajan tai perua varatun ajan tekstiviestillä numeroon 050 436 0129. Tekstiviestissä tulee olla lähettäjän koko nimi, henkilötunnus ja ajanvarauksen syy.

Palveluvastaava
Susa Rahkonen
Puh. 040 826 9655

Vastaava lääkäri
Virpi Merikallio

Lastenneuvolat

Lastenneuvolan tehtävänä on seurata ja edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolassa mietitään myös, miten perheiden kasvu- ja kehitysympäristöä ja elintapojen terveellisyyttä voidaan edistää.

Toteutamme neuvoloissamme valtioneuvoston asetuksen suosittamia laajennettuja terveystarkastuksia 4 kuukauden, 1 ½ vuoden ja 4 vuoden iässä. Näissä tarkastuksissa terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän lapsen terveystarkastuksen lisäksi keskustelemme huoltajien kanssa arjen sujumisesta ja koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/11, Finlex ). Toivomme, että lapsen huoltajat yhdessä osallistuvat erityisesti näihin tarkastuksiin.

Ennen laajennettuun tarkastukseen tuloa lapsen huoltajat voivat yhdessä miettiä lapsen ja koko perheen osalta mm. seuraavia asioita:

 • ilonaiheet ja mahdolliset huolet
 • päivärytmi
 • ravitsemus
 • uni ja lepo
 • arjen sujuminen ja siinä jaksaminen
 • perheen päihteiden käyttö
 • löytyykö tarvittaessa apua arkeen
 • vanhempien parisuhde

Lue lisää THL:n sivuilta:
Kansallinen rokotusohjelma

Äitiysneuvolat

Neuvolaseurannalla pyritään tukemaan ja edistämään perheen hyvinvointia ja turvaamaan sikiön kasvu ja kehitys. Neuvolassa annetaan ohjausta ja neuvontaa terveellisten elämäntapojen tueksi, käydään läpi raskauden tuomia muutoksia, työssä jaksamista, vanhemmuutta, imetystä, synnytystä, sosiaalietuuksia, tarvikehankintoja ja perheen yksilöllisestä tarpeesta nousevia aiheita.

Toteutamme valtioneuvoston asetuksen* suosittamia laajennettuja terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan tarkastus on 14. – 15. raskausviikoilla ja lääkärintarkastus 17. – 18. raskausviikoilla. Terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen lisäksi keskustelemme koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Toivomme, että tulevan lapsensa huoltajat yhdessä osallistuvat erityisesti näihin tarkastuksiin.

*Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/11, Finlex.

Perhevalmennusta toteutamme ympäri vuoden Jämsän neuvolan tiloissa.

Neuvoloiden yhteystiedot

Jämsän neuvola

Perhepalvelukeskus
Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Ajanvaraus ja puhelinaika terveydenhoitajille ma-pe 9-9.30 ja 12-12.30

Terveydenhoitaja Arja Paasisalo
puh. 040 774 0287
Alueet: Ahopelto, Auvila, Harjunkangas, Heila, Himos, Inkilänrinne, Jaatilanrinne, Juokslahti, Paljakka, Pispala, Tyry, Sammallahti, Säyrylä, Vaheri, Vitikkala, Keskinen, Jämsän keskusta (Keskuskadun pohjoisenpuoleinen alue)

Terveydenhoitaja Eija Pasanen
puh. 040 712 2557
Alueet: Arvaja, Alhojärvi, Hassi, Jämsänkosken keskusta, Kaipola, Lavamäki, Olkkola, Partala, Länkipohjan äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Outi Valaranta
puh. 040 774 0317
Alueet: Ahvenlampi, Hartusvuori, Hiidenmäki, Kelhä, Jämsän keskusta ( Keskuskadun etelänpuoleinen alua), Kilpakorpi, Palomäki, Papinrinne, Pietilä, Puistola, Tervasmäki, Lukkoila, Kääpälä, Kuoreveden äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Kristiina Soikkeli
puh. 040 353 1063
Alueet: Arvenmäki, Asemanmäki, Haavisto, Hopsu, Kinula, Linnamäki, Mustinka, Myllymäki, Oinaala, Orivuori, Soutula, Rekola, Valkealuomi, Viiskulma, Ylä-Oinaala, Koskenpään äitiys- ja lastenneuvola

Terveydenhoitaja Sari Enroos
puh. 040 353 1064
Alueet: Tiitolanmäki, Virtasalmi, ehkäisyneuvola, Kuhmoisten äitiysneuvola

Kuoreveden neuvola

Puistotie 5, 35600 Halli
Lastenneuvola: terveydenhoitaja Satu Kannisto, puh. 040 712 2550
Ajanvaraus ma-pe klo 12-13, paikalla tiistaina ja keskiviikkona klo 13-15.30, torstaina klo 8-12, perjantaina klo 8-13.45. Keskiviikkoisin 2 kertaa kuukaudessa lääkäripäivä.

Länkipohjan neuvola

Särkänkuja 5, 35400 Längelmäki
terveydenhoitaja Satu Kannisto, puh. 040 712 2550, paikalla ajanvarauksella maanantaisin. Puhelinaika ma-pe klo 8-8.30.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Terveydenhoitaja Sari Enroos, puh. 040 353 1064

Perhetyö

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. Se on tarkoitettu lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille. Perhetyön tavoitteena on tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia. Palvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot:
Perheohjaaja paikalla ma-pe
puh. 0400 397 181

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluja, tukee lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia.

Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto toimii moniammatillisessa yhteistyössä muiden lasten ja nuorten palveluiden toimijoiden kanssa sekä kiinteänä osana oppilashuoltoa (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Valtioneuvoston asetuksen (VNA 380/2009) mukaan kouluiässä terveystarkastus tehdään peruskoulun jokaisella vuosiluokalla. Laajat terveystarkastukset tehdään 1- 5-8-luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa terveydenhoitaja ja lääkäri sekä tarvittaessa muut lapsiperheen kanssa työskentelevät ammattihenkilöt yhdessä arvioivat lapsen terveydentilan lisäksi myös koko perheen hyvinvointia yhdessä vanhempien ja lapsen/nuoren kanssa.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa opiskelijan ensimmäisenä lukuvuonna. Lääkärin tarkastus toteutetaan 1. tai 2. lukuvuonna. Keskustelunaiheita ovat mm. elämäntilanne, voimavarat ja mahdolliset kuormittavat tekijät, opintojen sujuminen, seksuaaliterveys, mieliala ja päihteet. Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveyden- ja sairaanhoidon palveluja.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille, mutta yli 18-vuotiaille lääkärin avosairasvastaanottokäynnit ovat maksullisia.

HPV-rokotukset laajenevat koskemaan myös poikia syksyllä 2020.

Opiskeluhuollon lomakkeita

Kouluterveydenhuollon palveluvastaava
Susa Rahkonen
Puh. 040 826 9655

Kouluterveydenhoitajat kouluittain

Juokslahden koulu

Terveydenhoitaja Kristiina Soikkeli
Puh. 040 353 1063
Parittoman viikon torstaisin klo 8.30 – 10.30

Jämsän lukio

Vastaanotto Paunun koululla
Terveydenhoitaja Saana Salminen
Puh. 040 774 0381
Paikalla ma-to 8-15.30 ja pe 8-13.30

Kaipolan koulu

terveydenhoitaja Petra Koljonen puh. 040 353 1062
Paikalla ti-ke

Koskenpään koulu

Terveydenhoitaja Petra Koljonen puh. 040 353 1062
Paikalla kerran kuukaudessa

Kuoreveden koulu

Terveydenhoitaja Satu Kannisto
Puh. 040 712 2550
Ti - ke klo 8 – 13, to klo 12.30 – 15.30

Länkipohjan koulu

Terveydenhoitaja Satu Kannisto
Puh. 040 712 2550
Parillisen viikon ma klo 8 – 11

Jämsänkosken yhtenäiskoulu

Terveydenhoitaja Satu Virkkunen, puh. 040 821 5607
ma-to klo 8.00-15.00 ja pe 8.00-14.00 Korven koululla parittomina viikkoina maanantaisin, muuten uudella yhtenäiskoululla

Jämsänjoen yhtenäiskoulu

Vitikkala ja Paunun 6. luokkalaiset (1. - 6 + E-luokat)
Terveydenhoitaja Minna Salin (sij. 11.10.21-31.3.2022 Mirka Inkiläinen)
puh. 040 736 9043
Ma-to 8-15.30 ja pe 8-14

Paunu, 7. -9. luokat
Terveydenhoitaja Saana Salminen, puh. puh. 040 774 0381
Paikalla Ma-to 8.00-15.30 sekä pe 8-14

Jämsän ammattiopisto Gradia

Myllymäen kampus
Terveydenhoitaja Johanna Lahti, puh. 040 831 5593
Ma - to klo 8.00–15.00 Pe klo 8.00–14.00

Jämsän ammattiopisto Gradia

Myllymäen kampus
Terveydenhoitaja Eveliina Lamminaho, puh. 040 562 9085
Ma - to klo 8.00–15.00

Vastaanotto Gradialla arkisin klo 9.00–10.00 ilman ajanvarausta, muuten ajanvarauksella.

Jämsän kristillinen kansanopisto

Terveydenhoitaja Petra Koljonen
puh. 040 353 1062
paikalla torstaisin 8-11.30

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee Jämsän seutukunnan lapsia ja heidän perheitään. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia. Lisäksi perheneuvola antaa työnohjausta, konsultaatioita ja koulutusta lasten kehitykseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä käytettävissä lastenpsykiatrin palvelut.

Ratkaisuja yhdessä Etsimme ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä asiakkaan tai perheen kanssa. Tarvittavista tutkimuksista ja hoidoista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä. Yhteydenpito muihin viranomaisiin tapahtuu vain asiakkaan luvalla.

Ota yhteyttä, kun

 • haluat keskustella kasvatus- tai perheasioista
 • olet huolissasi lapsesi kehityksestä tai käyttäytymisestä
 • lapsellasi ei suju päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • perheessäsi on jatkuvia ristiriitoja
 • mietit avioeroa
 • olet kohdannut menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita

Yhteystiedot:
Perhepalvelukeskus
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Päivystys ja ajanvaraus keskiviikkoisin klo 9–11, puh. 050 436 0129

Psykologi Tiina Isosaari
Psykologi Anna Nelimarkka
Psykologi Outi Ihamäki
Sosiaalityöntekijä Anitta Lehtinen, ei paikalla perjantaisin

Lastenlääkärin ja -psykiatrin palvelut tarvittaessa.

Lapsiperheiden terapiatyö

Lapsiperheiden terapiatyö sisältää puheterapian, lasten fysioterapian, toimintaterapian ja terveyskeskuspsykologin palvelut.

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä. Häiriöitä voi olla kielen. puheen, äänen, syömisen ja nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen alueella. Terapia perustuu yksilölliseen tutkimukseen ja yhdessä asiakkaan tai lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, ja siihen kuuluu myös asiakkaan lähiympäristön ja perheen ohjaus. Yhteydenotot: Puheterapeutti Henna Hautala (paikalla ke-pe), p. 040 587 6612

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen mahdollisimman normaalia motorista kehitystä. Fysioterapiaan liittyy kiinteästi lapsen vanhemmille annettava ohjaus. Lisäksi lasten fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksia, arvioi motorista liikkumista sekä ohjaa ja neuvoo vanhempia tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Myös apuvälineiden hankinta, sovitus ja tarvittaessa käytön ohjaus kuuluu lasten fysioterapeutin työhön. Lasten fysioterapeutti ohjaa myös lasten ryhmiä yhdessä lasten toimintaterapeutin kanssa. Fysioterapiaan voi tulla neuvolan/lääkärin lähettämänä tai ottaa itse yhteyttä, lasten fysioterapeutti Mira Mäkinen, puh. 040 707 8986.

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia.
Yhteydenotot neuvolan suosituksesta, toimintaterapeutti Laura Liukko, puh. 040 831 1671.

Terveyskeskuspsykologi

Terveyskeskuspsykologi antaa tukea ja ohjausta elämänmuutos- ja pulmatilanteissa. Palvelut on suunnattu alle kouluikäisille lapsille perheineen ja yli 18-vuotiaillet aikuisille. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Terveyskeskuspsykologi on parhaiten tavoitettavissa ti klo 10–11 ja ke klo 11.30-12.30
psykologi Outi Ihamäki puh. 0400 259 456, ei paikalla perjantaisin, (aikuiset, lapset)