Hyvinvointitori ja palveluihin hakeutuminen

Ikäihmisten palveluneuvonta on keskitetty Hyvinvointitorille. Siellä kerrotaan tarjolla olevista vaihtoehdoista ja avustetaan palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajempaa palveluntarpeen kartoitusta, Hyvinvointitori järjestää palveluohjaajan kotikäynnin. Palveluohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Voit olla myös yhteydessä Hyvinvointitorille, mikäli sinulla on herännyt huoli läheisestäsi. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Kotihoidon palveluiden piirissä jo olevat asiakkaat voivat tarpeen mukaan olla yhteydessä omaan kotihoidon yksikköönsä. Yhteystiedot löytyvät kotihoidon -osiosta

Hyvinvointitorin esitteen voit tulostaa tästä

Yhteystiedot

Toimipaikka ja ajanvaraus

Sairaalantie 11, Jämsä
ma-pe klo 8-11, sekä sopimuksen mukaan
p. 050 570 0446
JT.hyvinvointitori@pihlajalinna.fi

Neuvonta on maksutonta.

Palvelutarpeesta ilmoittaminen

Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Ilmoitus palveluntarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä, joka ei pysty itse hakemaan tarvitsemaansa apua. Ilmoituksen voi tehdä joko viranomainen tai yksityishenkilö eli kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut.

Iäkkään henkilön hyvinvoinnista on syytä huolestua esim. silloin kun

  • hän ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta tai hygienianhoidosta
  • hän ei selviydy enää itsenäisesti asioiden hoidosta
  • hän ei osaa tai pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin
  • häntä kohdellaan kaltoin
  • hän käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
  • hän vaarantaa oman turvallisuutensa tai terveytensä
  • hänellä on ilmeinen tarve apuvälineille
  • hänen asumisolosuhteensa ovat puutteelliset tai epätarkoituksenmukaiset

Ilmoituksen palveluntarpeesta voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse virka-aikana numeroon 050 466 5911

Tulostettava lomake