Asiakkaalle

Työskentelemme perusterveydenhuollon vastaanotoilla hoitaja-lääkärityöpareina, ja potilaat saavat valita kenellä työparilla haluavat käydä. Hoitajien ja lääkäreiden vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Ajan voi varata joko terveysasemien ajanvarausnumeroista tai suoraan hoitajilta puhelintunneilla. Hoitaja arvioi potilaan hoidontarpeen ja -kiireellisyyden, antaa hoito-ohjeita ja varaa tarvittaessa ajan lääkärin vastaanotolle.

Hoitajien vastaanotoilla tutkitaan ja hoidetaan eri kansansairauksia, esim. diabeetikot. Hoitajat antavat elämäntapaneuvontaa koskien mm. ravitsemusta, liikuntaa ja tupakointia. Hoitajien vastaanotoilla tehdään sairaanhoidollisia toimenpiteitä, mm. injektioiden ja rokotteiden pistäminen, sairaslomatodistusten kirjoittaminen, ompeleiden poisto, haavanhoidot, korvahuuhtelut. Hoitajat tekevät myös erilaisia tutkimuksia lääkäreiden määräyksestä, mm. kuulontutkimukset, spirometriat ja abi-mittaukset.

Terveyskeskuslääkäreiden vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan sekä äkillisesti sairastuneita että pitkäaikaissairaita potilaita. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lausuntoja ja todistuksia. Vastaanotoilla voidaan tehdä myös pienkirurgisia toimenpiteitä, kuten luomien poistot.

Akuuttivastaanotto, lääkärin ja hoitajan vastaanotot

Jämsän terveysaseman akuuttivastaanoton lääkäri (ma-pe) ja akuuttihoitaja (ma-su) hoitavat kiireellisiä potilaita (esim. hengitystieinfektiot, korvatulehdus ym.) joiden on tarve päästä vastaanotolle 1-3 päivän sisällä. Ajat annetaan terveysasemien ajanvarauksesta. Vastaanottohuoneet löytyvät ensiavun odotusaulan läheisyydestä. Käynti: sairaalan pääovesta heti oikealle käytävää pitkin johtaa yhteiseen odotustilaan ensiavun kanssa. Ei ilmoittautumista!

Depressiohoitaja

Avoterveydenhuollossa toimii depressiohoitajan vastaanotto. Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin vastaanoton, terveyden/sairaanhoitajien tai neuvolan ohjaamana. Depressiohoitajalle voi myös soittaa suoraan ma-pe 11.30-12.00 ajanvarauksen sopimiseksi. Vastaanotto sijaitsee mielenterveyskeskuksen tiloissa. Puhelin 050 467 9551

Päivystys

Ensiavussa eli päivystyksessä suoritetaan kiireellisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä, joita ei voida ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa siirtää myöhemmäksi.

Ensiapu on auki 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä, p. 020 638 3333.

Infoa toiminnasta

AKUUTTIVASTAANOTTO, LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

Arkipäivisin klo 8-15.30
Toimii yhdessä akuuttihoitajan kanssa työparina, tk-vastaanoton ja ensiavun yhteistyönä
Kiireellisen (ei päivystyksellisen) 1-3 päivän sisällä tapahtuvan hoidon tarve, esimerkiksi

 • äkilliset hengitystietulehdukset
 • alle 4 v lasten silmätulehdukset ja hengitystietulehdukset
 • virtsatietulehdukset (muut kuin perusterveiden naisten)
 • selkäkipu, vatsakipu
 • työtapaturmat, vapaa-ajan tapaturmat
 • ensiavun E-triage -ryhmän potilaat

VASTAANOTOLLE TULLAAN AJANVARAUKSELLA

AKUUTTIHOITAJAN VASTAANOTTO

 • Äkillisten sairausoireiden arviointi (esim. flunssa, silmätulehdukset, vatsataudit)
 • Aikuisten naisten virtsatieinfektiot
 • Lyhytaikaiset sairauslomatodistukset
 • Haavahoidot
 • Helposti diagnosoitavien ihosairauksien arviointi (esim. märkärupi, kynsivallintulehdukset)
 • Lääkitykset (esim. lihakseen- tai suoneen annosteltavat antibiootit)
 • Hoitajan kontrollit

Alle 4–vuotiaat lapset kuuluvat lääkärin vastaanotolle.

VASTAANOTOLLE TULLAAN AJANVARAUKSELLA

ENSIAPUUN OHJATAAN välitöntä ja päivystyksellistä hoitoa vaativat tilat ja sairaudet, esimerkiksi:

 • Rintakipu, rytmihäiriöt
 • äkillinen hengenahdistus
 • äkilliset neurologiset oireet
 • korkea kuume ja yleistilan lasku
 • verenvuodot, ommeltavat isot haavat
 • vakavat vammat
 • murtumat
 • kova äkillinen vatsakipu
 • sekava tai itsetuhoinen/aggressiivinen potilas
 • tarkkailu/vuodepaikkaa tarvitsevat

LÄÄKÄRIN/ HOITAJAN KIIREETTÖMÄT VASTAANOTOT

 • Kroonisten sairauksien (esimerkiksi sydän, verenpaine, diabetes, astma/copd, reuma) määräaikaiskontrollit
 • lausunnot ja todistukset
 • Pitkäaikaiset tuki-ja liikuntaelinsairauksien oireet
 • Muut pitkäaikaiset oireet ja sairaudet

Tavoite on, että niillä asiakkailla, joilla on yksi tai useampia pitkäaikaissairauksia tai useita sairausriskejä, on oma hoitaja/ oma lääkäri.

Asiakas voi valita oman hoitavan työparinsa.

Yhteydenotot, ajanvaraukset, laboratoriovastausten tiedustelu ja reseptien uusintapyynnöt kulkevat parhaiten oman hoitajan kautta.

Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit sovitaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan hoitajalle tai lääkärille.

Miten hakeuden hoitoon?

Ajanvaraus, hoitoon saapuminen ja sairaalan palvelupiste

Ajanvaraus perusterveydenhuollon vastaanotoille tapahtuu seuraavasti:

Jämsän terveysasema
Puh. 020 638 3690 ma-to klo 8-15:30, pe klo 8-15

Koskenpään terveysasema
Puh. 020 638 3690 ma-to klo 8-15:30, pe 8-15

Kuoreveden terveysasema
Puh. 020 638 3240 ma-to klo 8-15:30, pe 8-14

Länkipohjan terveysasema
puh. 020 638 3390 ma-to 8-15:30, pe suljettu

Kiireettömät ajat, eli esim. kontrollit, todistusasiat ja pitkittyneiden vaivojen vuoksi varattavat ajat toivotaan varattavan klo 9 jälkeen ja kiireelliset ajat eli akuutit sairastumistapaukset klo 8-9.

Saapuminen vastaanotolle

Terveyskeskusvastaanotoille ei tarvitse ilmoittautua. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot löytyvät opasteita seuraamalla. Potilaita pyydetään odottamaan tutkimushuoneen ulkopuolella käytävällä, josta heidät kutsutaan sisään vuorollaan. Tarvittaessa neuvoa voi kysyä aulan potilastoimistosta

Terveyskeskuslääkärien ja hoitajien vastaanottohuoneet löytyvät kävelemällä suoraan potilastoimiston ohi. Vastaanottoaulat sijaitsevat potilastoimiston jälkeisellä käytävällä ja käytävän päästä ennen hissejä kääntyvillä oikealla ja vasemmalla käytävällä.

Terveyskeskusmaksua ei makseta käynnin yhteydessä vaan lasku käynnistä lähtee potilaalle postitse.

Potilastoimisto
Jämsän pääterveysasema
Puh. 020 638 3690

Jämsän Terveyden potilastoimisto on perusterveydenhuoltoon liittyvien asioiden palvelupiste.

Potilastoimistossa voidaan hoitaa seuraavia asioita: -vastaanotto- ja puhelinaikojen ajanvaraus -ajanvarausten siirrot ja peruutukset -reseptien uusimispyynnöt -neuvonta

Terveyskeskuksen vastaanottoaikaa peruttaessa asiakkaan tulee varata uusi aika itse. Uutta vastaanottoaikaa ei varata automaattisesti.

Reseptien uusimispyynnöt tapahtuu ajanvarausnumeroista tiistaista perjantaihin klo 12-14.30 (maanantaisin vain kiireelliset) tai hoitajien numeroista puhelintunnilla. Reseptejä voi uusia myös apteekissa tai Omakanta-palvelussa.

Reseptien uusiminen

Uusimme pääsääntöisesti vain terveysasemillamme sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä.

Reseptisi voit lähettää uusittaviksi suoraan Omakanta-palvelun kautta osoitteesta www.kanta.fi. Reseptit voitte pyytää uusittaviksi myös soittamalla asiakastoimiston numeroon 020 638 3690 (Jämsä), 020 638 3240 (Kuorevesi), 020 638 3390 (Länkipohja) tai omalle hoitajalle. Uusintapyynnön voi jättää myös apteekkiin.

Reseptit kirjoitetaan sähköisinä ja omia reseptejään voi tarkastella kanta.fi verkkopalvelussa. Resepti toimitetaan sähköisesti apteekkiin viimeistään 8 vuorokauden kuluttua uusintapyynnön jättämisestä.

Mikäli lääke ei ole sopiva tai teillä on muuta viestitettävää, apteekin tai hoitajan kautta voi lähettää uusimispyynnön mukana viestiä, tai voitte varata lääkärille soitto- tai vastaanottoajan.

Uusinnat kannattaa keskittää hoitavan lääkärin vastaanotoille, mielellään määräaikaiskontrollien yhteyteen, jolloin koko lääkitys tarkistetaan. Ajantasainen lääkelista on hyvä tuoda mukana aina vastaanotolle tullessa.

Mikäli lääke on kirjoitettu toisesta sairaalasta tai yksityislääkäriltä, ei lääkäri voi uusia reseptiä ilman riittäviä tietoja kyseisen sairauden seurannasta ja kaikista käytössänne olevista lääkkeistä. Uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista, riittävää hoidon turvallisuuden ja hoitotavoitteiden seurantaa. Keskustelkaa yhdessä lääkärin kanssa lääkityksestä, hoidon tavoitteista ja seurannasta.

Säännöllisesti pitkäaikaissairauksien hoitoon käytettävistä lääkkeistä resepti uusitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, etenkin jos lääkitys on vakiintunut ja hoitotavoitteet on saavutettu.

Vaikka paperinen potilasohje katoaisi, säilyy resepti sähköisenä reseptikeskuksessa ja lääke on noudettavissa apteekista reseptin voimassaoloaikana.

Huolehtikaa hyvissä ajoin siitä, että lääkkeet riittävät ja lähettäkää reseptinne uusittavaksi mieluiten 2 viikkoa ennen lääkkeiden loppumista.

Tulostettava ohje tästä

Omahoito

Omahoitolomake ja terveys- ja hoitosuunnitelma

Pitkäaikaissairauksien hoidossa peruspilari on terveys- ja hoitosuunnitelma, jonka asiakas tekee yhdessä hoitajan tai lääkärin kanssa. Omahoitolomake auttaa asiakasta ja terveydenhuollon ammattilaista hoidon suunnittelussa. Täyttämällä omahoitolomakkeen etukäteen voi asiakas valmistautua vastaanottokäyntiin ja hoitosuunnitelman tekoon ja pohtia mistä asioista vastaanotolla toivoo keskusteltavan. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan kirjanpidon omaseurannan toteuttamisesta, esimerkiksi verenpaine, verensokeri, paino, PEF-mittaukset.

Tulosta omahoitolomake tästä.

Sähköiset palvelut

Hyödyllisiä linkkejä

OMA KANTA Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietojaan pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta.

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, jossa asiakas näkee omat lääkitystietonsa, hoitoon liittyvät kirjaukset, laboratorio- ja röntgentutkimukset ja alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot. Hoitoon liittyvät tiedot ja laboratoriotulokset näkyvät Omakannassa yleensä viikon sisällä vastaanottokäynnistä.

Omakantaan asiakas voi myös esimerkiksi tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon.

Omakannassa näkyvät sähköiset reseptit ja asiakas näkee, mihin asti reseptit ovat voimassa ja onko reseptillä vielä lääkettä jäljellä. Resepteistä voi Omakannassa myös tulostaa yhteenvedon.

eReseptien uusimispyynnön voi helpoiten välittää Omakantapalvelun kautta terveysasemalle.

SUUNTIMA Suuntima on asiakkaalle ja terveydenhuollon ammattilaiselle uusi sähköinen työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella erilaisille asiakkaille erilaiset palvelut räätälöidysti. Suuntima huomioi sekä terveyden että mahdollisen sairauden asettamat ehdot ja asiakkaan elämäntilanteen. Suuntima ohjaa sekä asiakasta että terveydenhuollon ammattilaista yhdessä valitsemaan kullekin sopivimman asiakkuuspolun, joka sisältää erilaisia omahoidon palveluja ja yhteydenpitokeinoja.

DUODECIM TERVEYSKIRJASTO Terveyskirjasto sisältää luotettavaa, riippumatonta ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Artikkelien sisältö tukee kansalaisia oman terveytensä hoitamisessa ja antaa perustietoa sairauksista ja hoitoon hakeutumisesta. Terveyskirjaston antama tieto ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä.

TERVEYSKYLÄ.FI Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalohoitoa. Niiden myötä ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman terveyden ylläpitämiseen lisääntyvät. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete.

MIELENTERVEYSTALO.FI Mielenterveystalossa on luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta aikuisille, nuorille ja lapsille. Nettipalvelu on avoin kaikille.