Perhepalvelukeskus

Perhepalvelukeskus varmistaa, että lapsiperhe saa erilaisissa elämäntilanteissa tukea ajoissa ja joustavasti.Perhepalvelukeskuksen palveluita ovat mm. äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perheneuvola ja lapsiperheiden terapiatyö.

Perhepalvelukeskukseen on koottu toiminnallisesti ja hallinnollisesti yhteen lasten ja lapsiperheiden parissa työtä tekeviä erityisosaajia. Tämä mahdollistaa ongelmien varhaisen havaitsemisen, viiveettömän ja nopean hoidon sekä tarvittaessa kuntoutuksen. Toiminnassa pyritään erityisesti ongelmien ennaltaehkäisyyn ja siihen, että perhe itse löytää omia voimavaroja selvitä arjen haasteista. Tavoitteena on myös, että seudulle muodostuisi uusia vertaisryhmiä tukemaan lapsiperheitä.

Perhepalvelukeskuksen toiminnassa korostuu saumaton yhteistyö perussosiaalitoimen, päivähoidon, lastensuojelun ja koulujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös seudun muiden toimijoiden (nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, seurakunnat, järjestöt, poliisi) kanssa, jolloin syntyy yhteistyöverkostoja tukemaan lapsiperheiden voimavaroja.

Perhepalvelukeskuksen esitteeseen voit tutustua täällä

Yhteystiedot
Perhepalvelukeskus
Sairaalantie 11
42100 Jämsä
Puh. 050 436 0129 (sihteeri)

Puhevammaiset, kuurot ja huonokuuloiset voivat varata vastaanottoajan tai perua varatun ajan tekstiviestillä numeroon 050 436 0129. Tekstiviestissä tulee olla lähettäjän koko nimi, henkilötunnus ja ajanvarauksen syy.

Palveluvastaava
Susa Rahkonen
Puh. 040 826 9655

Vastaava lääkäri
Virpi Merikallio

Lastenneuvolat

Lastenneuvolan tehtävänä on seurata ja edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolassa mietitään myös, miten perheiden kasvu- ja kehitysympäristöä ja elintapojen terveellisyyttä voidaan edistää.

Toteutamme neuvoloissamme valtioneuvoston asetuksen suosittamia laajennettuja terveystarkastuksia 4 kuukauden, 1 ½ vuoden ja 4 vuoden iässä. Näissä tarkastuksissa terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän lapsen terveystarkastuksen lisäksi keskustelemme huoltajien kanssa arjen sujumisesta ja koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/11, Finlex ). Toivomme, että lapsen huoltajat yhdessä osallistuvat erityisesti näihin tarkastuksiin.

Ennen laajennettuun tarkastukseen tuloa lapsen huoltajat voivat yhdessä miettiä lapsen ja koko perheen osalta mm. seuraavia asioita:

  • ilonaiheet ja mahdolliset huolet
  • päivärytmi
  • ravitsemus
  • uni ja lepo
  • arjen sujuminen ja siinä jaksaminen
  • perheen päihteiden käyttö
  • löytyykö tarvittaessa apua arkeen
  • vanhempien parisuhde

Lue lisää THL:n sivuilta:
Kansallinen rokotusohjelma

Äitiysneuvolat

Neuvolaseurannalla pyritään tukemaan ja edistämään perheen hyvinvointia ja turvaamaan sikiön kasvu ja kehitys. Neuvolassa annetaan ohjausta ja neuvontaa terveellisten elämäntapojen tueksi, käydään läpi raskauden tuomia muutoksia, työssä jaksamista, vanhemmuutta, imetystä, synnytystä, sosiaalietuuksia, tarvikehankintoja ja perheen yksilöllisestä tarpeesta nousevia aiheita.

Toteutamme valtioneuvoston asetuksen* suosittamia laajennettuja terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan tarkastus on 14. – 15. raskausviikoilla ja lääkärintarkastus 17. – 18. raskausviikoilla. Terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen lisäksi keskustelemme koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Toivomme, että tulevan lapsensa huoltajat yhdessä osallistuvat erityisesti näihin tarkastuksiin.

*Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/11, Finlex.

Perhevalmennusta toteutamme ympäri vuoden Jämsän neuvolan tiloissa.

Neuvoloiden yhteystiedot

Jämsän neuvola

Perhepalvelukeskus
Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Ajanvaraus ja puhelinaika terveydenhoitajille ma-pe 9-9.30 ja 12-12.30

Terveydenhoitaja Arja Paasisalo
puh. 040 774 0287
Alueet: Auvila, Harjunkangas, Heila, Himos, Jaatilanrinne, Juokslahti, Paljakka, Pispala, Tyry, Sammallahti, Säyrylä, Vaheri, Vitikkala, Keskinen

Terveydenhoitaja Merja Koivikko
puh. 040 774 0282
Lastenneuvola alueilla: Ahopelto, Ahvenlampi, Hartusvuori, Jämsän keskusta, Kinula, Lavamäki, Oinaala, Orivuori, Palomäki, Papinrinne, Viiskulma, Ylä-Oinaala

Terveydenhoitaja Eija Pasanen
puh. 040 712 2557
Alueet: Arvaja, Alhojärvi, Hassi, Jämsänkosken keskusta, Kaipola, Olkkola, Partala, Länkipohjan äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Outi Valaranta
puh. 040 774 0317
Alueet: Hiidenmäki, Kelhä, Kilpakorpi, Pietilä, Puistola, Tervasmäki, Lukkoila, Kääpälä, Kuoreveden äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Kristiina Soikkeli
puh. 040 353 1063
Alueet: Arvenmäki, Asemanmäki, Haavisto, Hopsu, Linnamäki, Mustinka, Myllymäki, Soutula, Rekola, Valkealuomi, Koskenpään äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Sari Enroos
puh. 040 353 1064
Alueet: Tiitolanmäki, Virtasalmi, ehkäisyneuvola selä äitiysneuvola alueilla Ahopelto, Ahvenlampi, Hartusvuori, Jämsän keskusta, Kinula, Lavamäki, Oinaala, Orivuori, Palomäki, Papinrinne, Viiskulma, Ylä-Oinaala

Koskenpään neuvola

Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää
Lastenneuvola: terveydenhoitaja Hannele Viiri-Nieminen
puh. 040 353 1062
Ajanvaraus ti–to klo 12–13, paikalla tiistaina

Kuoreveden neuvola

Puistotie 5, 35600 Halli
Lastenneuvola: terveydenhoitaja Satu Kannisto, puh. 040 712 2550
Paikalla ti - ke 13 - 15.30, to 8 - 12, pe 8 - 13.45
Keskiviikkoisin lääkäripäivä 2 kertaa kuukaudessa
Puhelinaika ma - pe klo 8 - 8.30

Länkipohjan neuvola

Särkänkuja 5, 35400 Längelmäki
Lastenneuvola: terveydenhoitaja Satu Kannisto, puh. 040 712 2550
Paikalla parittomien viikkojen ma klo 8 - 15, parillisten viikkojen ma 12 - 15
Puhelinaika ma - pe 8 - 8.30

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Terveydenhoitaja Sari Enroos, puh. 040 353 1064

Perhetyö

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. Se on tarkoitettu lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille. Perhetyön tavoitteena on tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia. Palvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot:
Perheohjaaja Raija Kirjasniemi
Paikalla ti-pe
puh. 0400 397 181

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluja, tukee lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia.

Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto toimii moniammatillisessa yhteistyössä muiden lasten ja nuorten palveluiden toimijoiden kanssa sekä kiinteänä osana oppilashuoltoa (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Valtioneuvoston asetuksen (VNA 380/2009) mukaan kouluiässä terveystarkastus tehdään peruskoulun jokaisella vuosiluokalla. Laajat terveystarkastukset tehdään 1- 5-8-luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa terveydenhoitaja ja lääkäri sekä tarvittaessa muut lapsiperheen kanssa työskentelevät ammattihenkilöt yhdessä arvioivat lapsen terveydentilan lisäksi myös koko perheen hyvinvointia yhdessä vanhempien ja lapsen/nuoren kanssa.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa opiskelijan ensimmäisenä lukuvuonna. Lääkärin tarkastus toteutetaan 1. tai 2. lukuvuonna. Keskustelunaiheita ovat mm. elämäntilanne, voimavarat ja mahdolliset kuormittavat tekijät, opintojen sujuminen, seksuaaliterveys, mieliala ja päihteet. Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveyden- ja sairaanhoidon palveluja.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille, mutta yli 18-vuotiaille lääkärin avosairasvastaanottokäynnit ovat maksullisia.

Kouluterveydenhuollon palveluvastaava
Susa Rahkonen
Puh. 040 826 9655

Kouluterveydenhoitajat kouluittain

Juokslahden koulu

Terveydenhoitaja Kristiina Soikkeli
Puh. 040 353 1063
Parittoman viikon torstaisin klo 8.30 – 10.30

Jämsän lukio

Vastaanotto Paunun koululla
Terveydenhoitaja Petra Koljonen
Puh. 040 774 0381
Ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14

Kaipolan koulu

Terveydenhoitaja Hannele Viiri-Nieminen
Puh. 040 353 1062
Paikalla keskiviikkoisin ja satunnaisesti torstaisin

Korven koulu

Terveydenhoitaja Satu Virkkunen Puh. 040 353 1062

Koskenpään koulu

Terveydenhoitaja Hannele Viiri-Nieminen
Puh. 040 353 1062
Parillisen viikon tiistai

Kuoreveden koulu

Terveydenhoitaja Satu Kannisto
Puh. 040 712 2550
Ti - ke klo 8 – 13, to klo 12.30 – 15.30

Länkipohjan koulu

Terveydenhoitaja Satu Kannisto
Puh. 040 712 2550
Parillisen viikon ma klo 8 – 11

Jämsänkosken yhtenäiskoulu

Terveydenhoitaja Satu Virkkunen
Puh. 040 821 5607
Korven koululla parittomina viikkoina maanantaisin, muuten uudella yhtenäiskoululla.

Paunun koulu

Terveydenhoitaja Petra Koljonen
Puh. 040 774 0381
Ma– to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14

Vitikkalan koulu

Terveydenhoitaja Anne-Marie Järvinen
Puh. 040 736 9043
Ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14

Jämsän ammattiopisto Gradia

Myllymäen kampus Terveydenhoitaja Johanna Lahti, puh. 040 831 5593 Ma - to klo 8.00–16.00 lukuunottamatta keskiviikon 8-11.30 välistä aikaa pe klo 8.00–14.00

Jämsän ammattiopisto

Myllymäen kampus Terveydenhoitaja Eveliina Lamminaho, puh. 040 562 9085 Ma - to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–14.00 Vastaanotto arkisin klo 8.00–10.00 ilman ajanvarausta, muuten ajanvarauksella.

Jämsän kristillinen kansanopisto

Terveydenhoitaja Johanna Lahti
Puh. 040 831 5593
Ti klo 9 – 11

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee Jämsän seutukunnan lapsia ja heidän perheitään. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia.

Perhepalvelukeskus
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Päivystys ja ajanvaraus ke klo 9 – 11
Puh. 050 436 0129

Lastenlääkärin ja -psykiatrin palvelut tarvittaessa.

Ota yhteyttä perheneuvolaan kun:

-haluat keskustella kasvatus- tai perheasioista
-olet huolissasi lapsesi kehityksestä tai käyttäytymisestä
-lapsellasi ei suju päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
-perheessäsi on jatkuvia ristiriitoja
-mietit avioeroa
-olet kohdannut menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita

Lapsiperheiden terapiatyö

Lapsiperheiden terapiatyö sisältää puheterapian, lasten fysioterapian, toimintaterapian ja terveyskeskuspsykologin palvelut.

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä.

Yhteyttä voi ottaa neuvolan/lääkärin suosituksesta tai ottamalla itse yhteyttä keskiviikkoisin klo 11.30 – 12.30. Marjatta Römän ja Anne Rinnekangas puh. 040 587 6612/040 023 2081

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen mahdollisimman normaalia motorista kehitystä. Fysioterapiaan voi tulla neuvolan tai lääkärin lähettämänä tai ottaa itse yhteyttä.
Mira Mäkinen puh. 040 707 8986.

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia.

Yhteydenotot neuvolan suosituksesta Laura Liukko puh. 040 831 1671 .

Terveyskeskuspsykologi

Terveyskeskuspsykologi antaa tukea ja ohjausta elämänmuutos- ja pulmatilanteissa. Palvelut on suunnattu alle kouluikäisille lapsille perheineen ja yli 18-vuotiaillet aikuisille. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Terveyskeskuspsykologi on parhaiten tavoitettavissa ti klo 10–11 ja ke klo 11.30-12.30

Psykologi Outi Ihamäki (sijaisena Tetta Hämäläinen 18.4.19 - 2.3.20) puh. 0400 259 456 (aikuiset, lapset) Psykologi Jenna Bunda, puh. 0400 397 229, lapset, Erityisneuvola Toimintaterapeutti Laura Liukko, puh. 040 831 1671, yhteydenotot neuvolan suosituksesta