TIEDOTE: Kuvantamispalvelut - magneettitutkimukset

Jokilaakson sairaalan erikoissairaanhoidon poliklinikalta (mm kirurgia, ortopedia, fysiatria ja neurologia) sekä Jämsän Terveyden muistipoliklinikalta ohjelmoitavat magneettitutkimukset tehdään jatkossa syyskuulta 2018 alkaen Tampereella Koskiröntgenissä. Rekassa tehtävät tutkimukset loppuvat tällöin Jämsässä. Kiinteän magneettitutkimuslaitteen edut verrattuna rekkatutkimuksiin puoltavat kuvantamispalvelujen uudelleenjärjestelyä. Jo nyt esimerkiksi varjoainetta vaativat erityistutkimukset on ohjattu tehtäväksi Tampereella Koskiröntgenissä, sillä näitä tutkimuksia ei ole magneettirekassa mahdollista tehdä. Tästä kertyneet asiakaspalautteet ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Kiireelliset tutkimukset saadaan viiveettä, jopa 1-2 päivän sisällä, mikä on myös selkeä parannus nykyiseen. Pään magneettitutkimuksista on saatavilla neuroradiologian erikoislääkärin lausunto ja kaikki kuvat lausuvat kokeneet erikoislääkärit. Laadukkaat nykyisten vaatimusten mukaiset kuvat, sekä tutkimusten saannin nopeus ovat olleet ratkaisevia uusien kuvantamisjärjestelyjen taustalla.

Erikoissairaanhoidon poliklinikalta asiakas saa ohjeet tutkimuksesta ja magneettitutkimuksen ajanvarauksesta. Tutkimukseen tarvitaan erikoislääkärin lähete. Muistipoliklinikan hoitaja huolehtii ikäihmisten tutkimuksen ajanvarauksesta ja mikäli esimerkiksi omaisella ei ole mahdollisuutta tarvittaessa toimia saattajana, auttaa muistipoliklinikan hoitaja tutkimuksen järjestämisessä. Lisätietoja ja ohjeita saa poliklinikoiden neuvonnasta ja myös Jämsän röntgenin toimistosta:

Erikoissairaanhoidon poliklinikka, sihteerit 020 638 3695
Muistipoliklinikka hoitaja 040 822 8105
Röntgen 020 638 3475

Johtava ylilääkäri Titta Frantsila
Jämsän Terveys, Jokilaakson sairaala